Dorpshuis 'de Tiphof' is al jaren van groot belang voor Geesbrug.


Geesbrug heeft al jaren de beschikking over een fraai dorpshuis.

Een dorpshuis dat in de loop der jaren over steeds meer ruimten beschikt.

Het begon ooit als een zaal, die was ingericht als gymzaal  en die op haar beurt ook

weer voor andere doeleinden kon worden gebruikt. Denk aan bruiloften,

begrafenissen, uitvoeringen en andere feestavonden. Multifunctioneel dus!

Naast de gymzaal beschikte het dorpshuis ook nog over een aparte vergaderruimte.

Al gauw bleek het gebouw te klein en werd het in een paar fasen uitgebreid naar

wat het nu is.


Wie maken er zoal gebruik van 'de Tiphof'?

*gymnastiekvereniging A.S.G. 

*de biljartclub

*een dameskaartclub

*de koersbalclub

*accordeonclub 'de Toetsenroetsers'

*gemengd koor 'de Notenkrakers'

*ouderensoos 'Nooitgedacht'

*Jeugdsoos 'Walk Inn'

*Spreekuur 'Welzijn2000'

En uiteraard wordt er maandelijks op de eerste en tweede vrijdagavond van de maand 'gebingood' 

en

op de derde vrijdagavond van de maand 'geklaverjast' 


Maar ook ...


Ook is het dorpshuis voor veel verenigingen de vergaderlocatie en

tentoonstellings- en/ of uitvoeringsruimte .

Denk aan vogeltentoonstellingen, de jaarlijkse accordeondag.

Maar dat is nog niet alles.

Want ook de feestelijke intocht van Sint Nicolaas en het jaarlijkse

kindercarnaval vinden plaats in 'de Tiphof'. 

En natuurlijk de Kerstvieringen (van 'de Notenkrakers en de plaatselijke Kerk)

en de 'schoolverlaters'-musicals van 'de Wegwijzer' en 'de Zwarm' worden

hier gehouden.


Bovendien is peuterspeelzaal 'het Kaboutertje' in een aparte ruimte in

'de Tiphof' gehuisvest evenals jeugdsoos 'Walk Inn' en 'Welzijn2000'.

Laatstgenoemde organiseert ook diverse projecten in 'de Tiphof', zoals

een groot deel van het jaar:  de wekelijkse 'Koffietafel' en 'Samen aan Tafel'

projecten. Ook houdt 'Welzijn2000' hier een spreekuur.

Tot slot van, deze misschien nog niet volledige waslijst, kunt u ook wekelijks in

'de Tiphof' terecht om uw bloed te laten prikken.

(En wel op donderdagmorgen tussen 08.30 uur en 09.00 uur)